Chủ Nhật, 24/01/2021 - 06:54:07

Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

17:00 | 02/07/2020

Số lượng người đọc : 305

Sáng ngày 01/7/2020, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi Họp báo Công bố dịch vụ công thứ 725 (dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính) và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.