Thứ Bảy, 06/06/2020 - 11:52:53

Cảnh giác với mã độc ngụy trang thông tin dịch covid - 19

08:00 | 23/02/2020

Số lượng người đọc : 382

Lợi dụng nhu cầu người dân cần tìm hiểu thông tin về dịch bệnh corona (Covid -19), nhiều đối tượng đã tung các đoạn mã độc dưới dạng tệp tin, video thông tin về dịch bệnh để lừa đảo.