Chủ Nhật, 27/09/2020 - 07:08:09

Bộ Thông tin & Truyền thông hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

14:00 | 16/07/2020

Số lượng người đọc : 428

Cùng với Bộ Y tế, Bộ TT&TT là một trong hai bộ, ngành đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm: Đăng nhập một lần; Đồng bộ hồ sơ; Xử lý Hồ sơ; Thanh toán trực tuyến. Đã có 14 dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT được cung cấp ở cổng này, đứng thứ 4 về số lượng trong các bộ, ngành.