Thứ Sáu, 05/06/2020 - 05:28:12

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

13:00 | 26/11/2019

Số lượng người đọc : 490

Ngày 27/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.