Thứ Bảy, 10/04/2021 - 18:48:27

Bản tin video An toàn thông tin số 29 - Tháng 10/2019

08:00 | 04/11/2019

Số lượng người đọc : 883

Bản tin An toàn thông tin số 29 - Tháng 10/2019 gồm các tin như sau: - Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Lỗ hổng trong Google Photos giúp người dùng iPhone hưởng lợi - Người dùng có thể đăng nhập vào Windows bằng thiết bị khóa bảo mật - Tội phạm sử dụng giọng nói trí tuệ nhân tạo để đánh cắp tiền - Phát hiện lỗ hổng trên công cụ dịch ngược Ghidra của NSA - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 10/2019.