Thứ Bảy, 06/06/2020 - 12:52:22

Bản tin video An toàn thông tin số 20 - Tháng 1/2019

10:00 | 03/02/2019

Số lượng người đọc : 211

Bản tin video An toàn thông tin số 20 - Tháng 1/2019 gồm các tin như sau: - 5 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực Bảo mật và An toàn thông tin năm 2018 tại Việt Nam - Dự báo xu hướng an toàn thông tin năm 2019 - Microsoft xây dựng trình duyệt dựa trên Chrome để thay thế Edge - Chứng từ điện tử chính thức có giá trị pháp lý - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 1