Thứ Bảy, 06/06/2020 - 13:08:08

Bản tin video An toàn thông tin số 15 - Tháng 8/2018

09:00 | 04/09/2018

Số lượng người đọc : 462

Bản tin An toàn thông tin số 15 - Tháng 8/2018 bao gồm các tin sau: - Quản lý và phát triển ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong bảo mật thông tin giao dịch điện tử - Tin tặc đánh cắp 90 GB dữ liệu của Apple - Việt Nam đứng thứ 6 về phát tán thư rác quý II/2018 - Nhiều ứng dụng Android chứa tệp tin thực thi độc hại trên Windows - Hàng trăm khóa registry bị ảnh hưởng bởi tấn công COM Hijacking - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 8/2018