Thứ Sáu, 05/06/2020 - 04:21:54

6.000 cuộc tấn công mạng đầu năm 2019

09:00 | 27/09/2019

Số lượng người đọc : 1472

Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến nay, trung tâm ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam.