Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam giảm 4% so với năm 2016

Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam giảm 4% so với năm 2016 Tháng 6/2018, Liên minh phần mềm toàn cầu (BSA) đã chính thức công bố “Điều tra Phần mềm Toàn cầu 2018: Quản lý phần mềm - Đòi hỏi bắt buộc về an ninh và Cơ hội kinh doanh toàn cầu”. Theo đó, tỷ lệ sử dụng phần mềm máy tính không có bản quyền tại Việt Nam hiện là 74%, giảm 4% so với nghiên cứu trước đó được BSA công bố năm 2016.

Chiến lược an toàn, an ninh mạng Nhật bản: Xây dựng các hệ thống IoT bảo đảm an toàn

Chiến lược an toàn, an ninh mạng Nhật bản: Xây dựng các hệ thống IoT bảo đảm an toàn Ngày 04/9/2015, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Chiến lược An toàn, an ninh mạng (Cybersecurity Strategy), trong đó thể hiện quan niệm về không gian mạng, tư duy về an ninh mạng, các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mạng mà Nhật Bản phải đối mặt và các giải pháp thực hiện chiến lược để giải quyết những vấn đề này trong thời gian tới.

Giới thiệu về thuật toán mã hóa Magma của Liên Bang Nga

Giới thiệu về thuật toán mã hóa Magma của Liên Bang Nga Bảo mật và an toàn thông tin đóng vai trò then chốt, là yếu tố tiên quyết để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử cho lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong bảo mật và an toàn thông tin, kỹ thuật mật mã đóng vai trò đặc biệt quan trọng, do đó, việc chuẩn hóa các thuật toán mật mã sử dụng cho lĩnh vực kinh tế - xã hội luôn được các ...