Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh 50 Thạc sĩ An toàn thông tin năm 2017

Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh 50 Thạc sĩ An toàn thông tin năm 2017 Đó là thông tin chính thức được Học viện Kỹ thuật mật mã công bố trong “Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin năm 2017”. Đây là kỳ tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ An toàn thông tin (ATTT) thứ tư của Học viện.

Thành lập Ban Điều hành triển khai Quyết định 898

Thành lập Ban Điều hành triển khai Quyết định 898 Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã quyết định thành lập Ban Điều hành triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Điều hành 898).

Cơ chế tạo khóa bảo mật dựa trên đặc tính fading ngẫu nhiên của kênh vô tuyến

Cơ chế tạo khóa bảo mật dựa trên đặc tính fading ngẫu nhiên của kênh vô tuyến Với ưu điểm về tốc độ và hiệu năng, khóa đối xứng được sử dụng rộng rãi trong việc mã hóa dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị số hiện nay, đặc biệt là dữ liệu truyền trên kênh vô tuyến. Một trong các giao thức trao đổi khóa đối xứng kinh điển vẫn đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Diffie-Hellman và các giao thức biến thể dựa trên nó. Tuy nhiên, ...