• 04:32 | 28/09/2022

Tổng số văn bản : 43

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 409/QÐ-BTTTT 00:00 | 23/03/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm
2 27/2011/TT-BTTTT 00:00 | 10/04/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
3 01/2017/TT-BTTTT 00:00 | 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
4 03/2008/QÐ-BTTTT 00:00 | 05/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
5 1186/QÐ-BTTTT 00:00 | 02/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 14/2008/QÐ-BTTTT 00:00 | 03/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7 1595/QÐ-BTTTT 00:00 | 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
8 19/2008/QÐ-BTTTT 00:00 | 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
9 20/2008/QÐ-BTTTT 00:00 | 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định quy định về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
10 216/QÐ-BTTTT 00:00 | 04/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tìm kiếm văn bản
;
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang