• 04:12 | 28/09/2022

Tổng số văn bản : 46

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 26/NQ-CP 00:00 | 15/04/2015 Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
2 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA 00:00 | 28/11/2008 Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nguyễn Văn Hưởng, Lê Nam Thắng
3 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ÐT-BTTTT 00:00 | 15/02/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Trung
4 04/2006/QÐ-NHNN 00:00 | 18/01/2006 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng Phó thống đốc Phùng Khắc Kế
5 04/2008/QÐ-NHNN 00:00 | 21/02/2008 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng nhà nước. Phùng Khắc Kế - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước
6 148/QÐ-BTC 00:00 | 19/01/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định về việc Bộ Tài chính phân cấp ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ. Vương Đình Huệ - Bộ Trưởng
7 244/QÐ-CNTT 00:00 | 26/04/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định quy định Cục Công nghệ thông tin về việc ban hành Quy định chi tiết việc kiểm tra, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Nguyễn Hữu Chính - Cục trưởng
8 25/2006/QÐ-BTM 00:00 | 25/07/2006 Chính phủ Lĩnh vực khác Theo Quy chế này, mọi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy được ký và đóng dấu... Trương Đình Tuyển - Bộ trưởng
9 2615/QÐ-BTC 00:00 | 19/10/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính Phạm Sỹ Danh
10 319/QÐ-BXD 00:00 | 25/03/2011 Chính phủ Lĩnh vực khác Bộ Xây dựng Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam
Tìm kiếm văn bản
;
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang