• 03:43 | 28/09/2022

Tổng số văn bản : 14

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 13/2017/QÐ-TTg 00:00 | 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
2 05/2017/QÐ-TTg 00:00 | 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3 115/QÐ-TTg 00:00 | 16/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Vũ Đức Đam
4 1605/QÐ-TTg 00:00 | 27/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
5 1819/QÐ-TTg 00:00 | 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
6 182/2006/QÐ-TTg 00:00 | 08/09/2006 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
7 343/QÐ-TTg 00:00 | 02/04/2008 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
8 38/2014/QÐ-TTg 00:00 | 07/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Vũ Đức Đam
9 43/2008/QÐ-TTg 00:00 | 24/03/2008 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
10 63/QÐ-TTg 00:00 | 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Tìm kiếm văn bản
;
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang