Thứ Năm, 30/05/2024 - 06:13:34

Việt Nam xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

14:00 | 20/02/2023

Việt Nam sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia chứa những dữ liệu liên quan đến con người. Đây là thông tin được công bố tại một hội thảo do Bộ Công an tổ chức mới đây.