Thứ Ba, 23/04/2024 - 00:08:05

TikTok bị kiểm tra toàn diện từ ngày 15/5

14:00 | 19/05/2023

Đoàn kiểm tra các hoạt động của Tiktok sẽ chính thức triển khai giám sát trong 10 ngày tới.