Thứ Năm, 25/07/2024 - 13:56:43

Nguy cơ trẻ nhỏ tiếp xúc nội dung bạo lực trên YouTube

14:00 | 29/05/2023

Một nghiên cứu mới cho thấy các đề xuất từ thuật toán của YouTube đã gửi các video bạo lực và hình ảnh về súng cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên.