Thứ Bảy, 03/06/2023 - 10:57:19

Nga hạn chế cấp quyền truy cập ứng dụng ChatGPT

09:00 | 10/02/2023

Câu chuyện dùng ChatGPT hoàn thành luận văn tốt nghiệp gây nên nhiều tranh cãi tại Nga. Nhiều cơ sở giáo dục xem xét đề xuất hạn chế quyền truy cập ứng dụng này.