Chủ Nhật, 21/07/2024 - 13:31:09

Một số dấu mốc quan trọng tiêu biểu của ngành Cơ yếu Việt Nam liên quan đến ngày 10 tháng 5

08:00 | 10/05/2024

Trưởng ban Ban Cơ yếu Trung ương ký Quyết định quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Kỹ thuật mật mã là một trong những sự kiện quan trọng tiêu biểu của ngành Cơ yếu Việt Nam liên quan đến ngày 10 tháng 5 mà Tạp chí An toàn thông tin điện tử tổng hợp. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe.