Thứ Bảy, 03/06/2023 - 12:53:03

Facebook bị tố làm cạn pin điện thoại

08:00 | 01/02/2023

Ứng dụng Facebook có thể bí mật làm cạn pin điện thoại của người dùng, thông tin này được một cựu nhân viên của mạng xã hội này công bố.