Thứ Bảy, 20/07/2024 - 13:00:30

Ban Cơ yếu Chính phủ phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao

16:00 | 25/03/2021

Sáng 24/3/2021, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và "Ngày chạy Thể thao Quân sự, Ngày chạy Olympic năm 2021" khối các cơ quan, đơn vị.