Chủ Nhật, 21/07/2024 - 13:20:44

Các bản mật mã đầu tiên

10:00 | 05/05/2024

Trong những ngày đầu thành lập Ban mật mã, tinh thần sôi nổi học tập, trao đổi, nghiên cứu đã đặt ra những nền móng đầu tiên về một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt.