Chủ Nhật, 01/10/2023 - 21:40:14

Ban hành “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”

08:00 | 29/06/2021

Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội gồm 9 điều đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17/6 vừa qua nhằm tạo môi trường lành mạnh cho mạng xã hội tại Việt Nam.