Thứ Sáu, 05/06/2020 - 03:05:11

Tp. Hồ Chí Minh vận hành hệ thống điều hành y tế thông minh

08:00 | 12/02/2020

Số lượng người đọc : 456

Ngày 11/2/2020, Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm điều hành y tế thông minh giúp nắm bắt, cập nhật từng phút số ca bệnh nhiễm nCoV và tình hình sức khỏe của bệnh nhân thay cho những báo cáo bằng giấy.