Thứ Bảy, 15/08/2020 - 22:04:20

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng trong Học viện ANND

14:00 | 15/05/2020

Số lượng người đọc : 634

Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong Công an nhân dân là một cuộc thi hết sức có ý nghĩa. Hưởng ứng cuộc thi này, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức phổ biến thông tin cuộc thi đến toàn bộ cán bộ chiến sỹ, giảng viên, học viên của trường. Đồng thời tổ chức phát động cuộc thi cấp trường một cách nghiêm túc, góp phần tạo không khí học tập sổi nổi.