Thứ Sáu, 05/06/2020 - 03:15:51

Tọa đàm chia sẻ về mô hình Cyber Kill Chain và cuộc thi CTF

16:00 | 07/11/2019

Số lượng người đọc : 673

Từ ngày 6 - 7/11/2019, tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Kỹ thuật mật mã đã diễn ra Tọa đàm chia sẻ công nghệ do Netpoleon, nhà phân phối về mạng và bảo mật tại Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức. Buổi tọa đàm có chủ đề “Mô hình Cyber kill chain và cuộc thi CTF cho hacker mũ trắng”.