Thứ Tư, 08/07/2020 - 19:18:13

Tin tặc phát tán mã độc giả thông báo của Thủ tướng về dịch COVID – 19

13:00 | 17/04/2020

Số lượng người đọc : 1473

Bộ Công an cảnh báo, tin tặc đã phát tán mã độc qua thư điện tử có đính kèm tập tin word, giả dạng thông báo chỉ đạo của Thủ tướng về dịch Covid-19 để đánh cắp dữ liệu.