Thứ Sáu, 05/03/2021 - 07:49:23

TikTok đề xuất liên minh với các mạng xã hội khác để chặn nội dung độc hại

16:00 | 05/10/2020

Số lượng người đọc : 181

TikTok đã đề xuất thành lập một liên minh toàn cầu giữa các công ty truyền thông xã hội để xác định sớm và loại bỏ những nội dung độc hại.