Thứ Hai, 18/01/2021 - 14:12:44

Thủ tướng phê duyệt Danh sách 19 thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

13:00 | 12/08/2020

Số lượng người đọc : 243

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.