Thứ Sáu, 05/03/2021 - 08:39:33

Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia

15:00 | 10/09/2020

Số lượng người đọc : 4580

Ngày 31/8, Bộ Thông tin và truyền thông đã khởi động Cổng dữ liệu quốc gia đây là điểm đầu mối để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, cung cấp thông tin, chia sẻ và khai thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.