Thứ Hai, 01/06/2020 - 22:01:30

Thành phố thông minh hơn nhờ Hồ dữ liệu mở

13:00 | 26/11/2019

Số lượng người đọc : 462

Chiều 2/10/2019, đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”. Đây là 1 trong 5 hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2019).