Thứ Sáu, 05/06/2020 - 04:35:45

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

08:00 | 27/02/2020

Số lượng người đọc : 306

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Đây là yêu cầu đặt ra đối với công tác an toàn thông tin, an ninh mạng.