Thứ Năm, 09/07/2020 - 16:20:57

Số cuộc tấn công mạng vào Việt Nam giảm hơn 43%

08:00 | 25/06/2020

Số lượng người đọc : 1924

Trong 5 tháng đầu năm 2020, đã có 1.495 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố, giảm 43,9% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019.