Thứ Tư, 08/07/2020 - 18:38:32

Singapore ngừng sử dụng ứng dụng zoom trong dạy học trực tuyến

08:00 | 23/04/2020

Số lượng người đọc : 667

Theo tờ Channel News Asia, Bộ Giáo dục Singapore thông báo sẽ không sử dụng ứng dụng Zoom trong việc dạy học trực tuyến.