Thứ Ba, 26/01/2021 - 14:59:03

Singapore hỗ trợ người dân sử dụng thanh toán điện tử

13:00 | 10/06/2020

Số lượng người đọc : 528

Singapore đang hướng tới việc hỗ trợ các tiểu thương người cao tuổi biết đến và có thể sử dụng giải pháp thanh toán điện tử.