Thứ Tư, 08/07/2020 - 18:21:44

Nửa tỷ iPhone, iPad có nguy cơ bị tin tặc tấn công

15:00 | 04/05/2020

Số lượng người đọc : 911

Hơn nửa tỷ chiếc điện thoại iPhone và iPad đang đứng trước khả năng bị tin tặc tấn công.