Thứ Tư, 08/07/2020 - 18:19:16

Nguy cơ tấn công mạng trong ứng dụng làm việc từ xa

09:00 | 15/04/2020

Số lượng người đọc : 548

Sở Giáo dục thành phố New York, Mỹ yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng phần mềm Zoom vì lo ngại về vấn đề an ninh và quyền riêng tư.