Thứ Bảy, 10/04/2021 - 19:17:25

Một bước tiến mới trong chuyển đổi số

07:00 | 03/09/2020

Số lượng người đọc : 6050

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.