Thứ Bảy, 06/06/2020 - 11:44:01

Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

08:00 | 13/02/2020

Số lượng người đọc : 243

Sáng ngày 12/2/2020, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức hội nghị trực tuyến về chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử từ bộ ngành, địa phương.