Thứ Tư, 08/07/2020 - 18:00:39

Cục An toàn thông tin khuyến cáo không nên sử dụng phần mềm zoom

08:00 | 23/04/2020

Số lượng người đọc : 959

Cục An toàn thông tin khuyến cáo các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến.