Thứ Bảy, 08/08/2020 - 23:41:25

Công nghệ ngăn ngừa dịch bệnh COVID–19 tại Hàn Quốc

08:00 | 29/06/2020

Số lượng người đọc : 455

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển thành công một hệ thống kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cung cấp thông tin về bệnh nhân qua điện thoại thông minh.