Chủ Nhật, 27/09/2020 - 08:59:23

Chính phủ không giấy tờ

09:00 | 05/08/2020

Số lượng người đọc : 173

e-Cabinet đi vào hoạt động nhằm đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.