Thứ Hai, 20/09/2021 - 19:43:33

Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng

16:00 | 26/05/2021

Số lượng người đọc : 888

Với mục tiêu tạo ra một môi trường Internet an toàn cho người Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng Trung tâm Giám sát an toàn an ninh mạng Quốc gia phối hợp với Cốc Cốc chính thức khởi động chiến dịch khiên xanh.