Thứ Tư, 08/07/2020 - 19:34:45

Chia sẻ dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số, quốc gia số

09:00 | 03/06/2020

Số lượng người đọc : 308

Xây dựng chính phủ điện tử, phát triển các nền tảng, công nghệ số đang là xu hướng không chỉ tại Việt Nam mà diễn ra trên toàn cầu.