Thứ Bảy, 06/06/2020 - 12:56:55

Bảo mật thông tin cá nhân, bất lực đến bao giờ?

09:00 | 26/03/2020

Số lượng người đọc : 863

Tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng chưa từng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn tiếp tục được mua bán, giao dịch công khai hơn. Từ việc thông tin bị lộ lọt trở thành hàng hóa, bị khai thác trái phép đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Tuy vậy, dường như chúng ta chỉ biết chịu trận sống chung với lũ...