Thứ Bảy, 10/04/2021 - 19:09:18

Bảo mật quyền riêng tư và thông tin cá nhân trong cuộc chiến chống covid-19

08:00 | 04/09/2020

Số lượng người đọc : 29563

Dịch bệnh Covid- 19 đã làm thay đổi quan niệm về việc thông tin cá nhân và bảo mật quyền riêng tư của người dân.