Thứ Hai, 18/01/2021 - 15:26:31

Bảo mật quyền riêng tư và thông tin cá nhân trong cuộc chiến trống covid-19

08:00 | 04/09/2020

Số lượng người đọc : 29473

Dịch bệnh Covid- 19 đã làm thay đổi quan niệm về việc thông tin cá nhân và bảo mật quyền riêng tư của người dân.