Thứ Ba, 20/10/2020 - 23:11:55

Bảo mật quyền riêng tư và thông tin cá nhân trong cuộc chiến trống covid-19

08:00 | 04/09/2020

Số lượng người đọc : 29371

Dịch bệnh Covid- 19 đã làm thay đổi quan niệm về việc thông tin cá nhân và bảo mật quyền riêng tư của người dân.