Thứ Bảy, 10/04/2021 - 18:17:26

Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020

14:00 | 22/01/2020

Số lượng người đọc : 1099

Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020 gồm các tin như sau: Dự báo xu hướng an toàn thông tin năm 2020; Việt Nam thiệt hại hơn 20.000 tỷ đồng do virus máy tính; Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên ứng dụng TikTok; Windows 7 chính thức ngừng hoạt động; Google Trends - công cụ giúp dẫn đầu xu hướng.