Thứ Bảy, 06/06/2020 - 11:30:35

Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020

14:00 | 22/01/2020

Số lượng người đọc : 698

Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020 gồm các tin như sau: Dự báo xu hướng an toàn thông tin năm 2020; Việt Nam thiệt hại hơn 20.000 tỷ đồng do virus máy tính; Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên ứng dụng TikTok; Windows 7 chính thức ngừng hoạt động; Google Trends - công cụ giúp dẫn đầu xu hướng.