Thứ Bảy, 10/04/2021 - 19:11:57

Bản tin video An toàn thông tin số 30 - Tháng 11/2019

08:00 | 30/11/2019

Số lượng người đọc : 1144

Bản tin An toàn thông tin số 30 - Tháng 11/2019 gồm các tin như sau: - Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 - Gần 5% người dùng Android tại Việt Nam được bảo vệ khỏi mã độc - Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Google Chrome - Nhân viên Trend Micro lấy cắp và bán dữ liệu khách hàng - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 11/2019.