Thứ Bảy, 23/01/2021 - 20:44:56

Bản tin video An toàn thông tin số 25 - Tháng 6/2019

08:00 | 04/07/2019

Số lượng người đọc : 804

Bản tin video An toàn thông tin số 25 - Tháng 6/2019 gồm các tin như sau: - Khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ - Hơn 100 trang web thương mại điện tử bị nhiễm mã độc - Facebook hạn chế hiển thị 80% tin giả - Apple ra mắt tính năng mới giúp bảo vệ quyền riêng tư - Thông tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 6/2019