Thứ Năm, 22/10/2020 - 23:14:32

Bản tin video An toàn thông tin số 21 - Tháng 2/2019

08:00 | 04/03/2019

Số lượng người đọc : 432

Bản tin video An toàn thông tin số 21 - Tháng 2/2019 gồm các tin như sau: - Phát hiện chiến dịch tấn công có chủ đích vào hạ tầng quan trọng tại Việt Nam - Mã độc W32.WeakPass tấn công hàng trăm máy chủ tại Việt Nam - Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ - Mã độc hệ điều hành Windows tấn công macOS - Google phát hành tiện ích cảnh báo thông tin đăng nhập người dùng - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 2/2019