Chủ Nhật, 09/08/2020 - 13:32:49

Bản quyền ứng dụng điện thoại vẫn bị bỏ ngỏ

08:00 | 11/06/2020

Số lượng người đọc : 837

Hiện nay, không ít ứng dụng trên điện thoại sao chép ý tưởng của nhau, gây ảnh hưởng đến nhà sản xuất và người dùng.