Chủ Nhật, 24/01/2021 - 06:35:09

Bản quyền ứng dụng điện thoại vẫn bị bỏ ngỏ

08:00 | 11/06/2020

Số lượng người đọc : 904

Hiện nay, không ít ứng dụng trên điện thoại sao chép ý tưởng của nhau, gây ảnh hưởng đến nhà sản xuất và người dùng.