Thứ Sáu, 05/06/2020 - 03:09:04

An ninh mạng Việt Nam xuất hiện nhiều nguy cơ mới

08:00 | 19/11/2019

Số lượng người đọc : 608

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu với hàng tỉ kết nối. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn an ninh mạng ngày một nghiêm trọng.